SÄLLEBERGS GÅRD - ULLINSAMLINGSSTATION

              På SÄLLEBERGS GÅRD tar vi emot Din ull !

Vi vidareförmedlar den till Toarp, som sortera och betalar Dig för Din ull.

Ju renare Din ull är från både smuts och skräp ju bättre betalar de.

Tänk på att inte blanda vit och färgad ull. Sopa klipplatsen mellan klippningen av vita respektive färgade djur.

Packa helst Din ull i papperssäckar, med ett par tidningsblad mellan varje djurs ull.

Packa ull som är sämre i egna säckar, så den inte klassar ner den bra ullen.

I botten på Dina säckar skriver Du Ditt telefonnummer och det TOTALA antalet säckar Du lämnar inringat. Har Du t.ex. 10 säckar så skriver Du 10 på alla Dina säckar. Detta för att de ska kunna plocka fram all Din ull samtidigt när den ska sorteras och avräknas.

Det Du behöver ha med Dig när Du lämnar Din ull på Sälleberg är ett konto som Toarp kan betala ut Din ull på. Av oss på Sälleberg får Du ett kvitto på den ull Du lämnat. 

Slå en signal om Du har fler frågor, så berättar vi mer.

Hör av Dig vilken dag och tid det passar för Dig att komma med ullen, så att någon av oss är hemma.

                              Välkommen !

                             0372-42097

                          070-38 42097